گیاه مخلصه،مضرات مخلصه

مضرات مخلصه 

 این گیاه با تمام خواصی که دارد مصرف زیاد آن ممکن است مضر باشد. از جمله ضررهای مصرف زیاد این گیاه عبارتند از: خوابهای پریشان و آشفته، بی خوابی، نسیان و فراموشی و لکنت زبان.

 

برای کسب اطلاعات در مورد خواص گیاه مخلصه ، عرق مخلصه ، مضرات مخلصه روی لینک زیر کلیک کنید

خواص گیاه مخلصه ، عرق مخلصه ، مضرات مخلصه

گیاه مخلصه،خواص و طبیعت عرق مخلصه

گیاه مخلصه،طریقه و روش مصرف مخلصه

گیاه مخلصه،مضرات مخلصه

مخلصه،خواص گیاه مخلصه