بیشتر بخوانید:

رابطه جنسی دهانی

حکم شرعی رابطه جنسی دهانی

آیا می توان آلت جنسی زن یا مرد را لیسید یا مکید؟

زن و شوهر هرگونه لذتی می توانند از هم ببرند، اما در مورد لیس زدن یا مکیدن عورت، اگر چه شرعا حرام نیست، ولی منی نجس و خوردن آن حرام است اما ممکن است برای حفظ شان و شخصیت یک انسان مسلمان و مومن مناسب نباشد. علاوه بر این که خلاف اصول بهداشتی، نیز هست، لذا با توجه به این که معمولا محل عورتین مخصوصاً انتهای روده بزرگ مرکز انواع میکروب های خطرناک است سعی کنید در روابط زناشویی مسائل بهداشتی را رعایت نمایید که خدای ناکرده دچار مشکلات بعدی نشوید. البته باید دانست که منی نجس و خوردن آن حرام است.

  آیا مرد مجاز است از زن خود بخواهد آلت جنسی اش را در دهانش قرار دهد در صورتی که زن مایل به اینکار نباشد؟

در اینگونه موارد بهتر است بدانید زن و شوهر هرگونه لذتی می توانند از هم ببرند ولی منی نجس و خوردن ان حرام است . البته باید سعی کنید در روابط زناشویی مسائل بهداشتی را رعایت نمایید که خدای ناکرده دچار مشکلات بعدی نشوید زیرا. این اعمال که بیشتر ریشه در فرهنگ غرب دارد، برای حفظ شان و شخصیت یک انسان مسلمان و مومن مناسب نیست البته مرد نمی تواند بدون رضایت زوجه او را مجبور به این گونه امور بنماید.

 

بیشتر بخوانید:

اطلاعات مختصر رابطه جنسی دهانی

تمایل افراد به رابطه جنسی دهانی و خودداری از آن

بیماری های مقاربتی در رابطه جنسی دهانی

انتقال ایدز در رابطه جنسی دهانی

درباره رابطه جنسی دهانی بیشتر بدانیم

آیا رابطه جنسی دهانی بی خطر است؟

چیزهایی که شما درباره رابطه جنسی دهانی نمی دانید

رابطه ی جنسی دهانی چه پیامد هایی دارد؟

حکم شرعی رابطه جنسی دهانی